Zainteresovani za naše usluge, kontaktirajte nas:

InfoPuls - Modern Software Apps

Upravljanje Cloud-om

  • InfoPuls - Modern Software Apps
  • Cloud START

  • Cloud MEDIUM

  • Cloud ADVANCED

  • Cloud INSIDE

  • Upravljanje Cloud-om

InfoPuls team je u potpunosti spreman da isporuči “managed services” (upravljive servise) kompanijama koje planiraju da svoje poslovanje prebace u Cloud ili ukoliko već koriste navedene usluge. Takav tip Clouda možemo nazvati “Virtuelno IT okruženje” za koje nudimo visok nivo servisa za održavanje kroz konsultatnske usluge, pripremu i specifikaciju tehničkog rješenja koji obezbjeđuju da resurse koristite na najoptimalniji način. Sistemi s kojima smo upoznati su Amazon AWS, Azure, OpenTelekomCloud, Hätzner i mnogi lokalni Telekom operateri.

Opšte je poznato da kompanije brzo ulaze u cloud, ali činjenica je da troškovi rastu. Mi možemo ograničiti ili čak značajno smanjiti troškove operacije prelaska u Cloud. Prvi način je da efikasnije upravljate uslugama, a drugi je da koristite manje poznate karakteristike Cloud provider-a kako bi smanjili troškove. Rad sa virtuelnom infrastrukturom daje mogućnost outsourcing-a nekih operacija iskusnim partnerima kao što je InfoPuls.

InfoPuls podržava napredan poslovni model da fokus organizacije treba da bude na ključnim procesima i da se bave osnovama vlastitiog poslovanja dok sa druge strane prepuste upravljanje Cloud okruženjem našim stručnjacima koji će dovesti do kvalitetnog servisa i smanenja operativnih troškova.
  • Cloud START

Održavanje MS Office365 rješenja, e-mail servera, otvaranje naloga, administracija domena i sharepointa i sl. Jednostavna rješenja backup podataka, jednostavan hosting, cloud security usluga (antivirus, secure dns i sl).
  • Cloud MEDIUM

Održavanje virtuelne infrastrukture u AWS-u i Azure-u okruženju i prijedlozi za uštede posebnou slučaju da kompanije razvijaju softver u AWS-u i Azure-u. Mi možemo voditi prelaz sa VM-a na kontejner model (Heroku, Docker) i možemo da olakšamo upotrebu PaaS-a kao i sa SQL servisom, AVS lambda, korišćenjem skladištenja objekata itd.). Takođe je moguće analizirati tačne potrebe kompanije i predložiti i implementirati strukturirani hibridni Cloud model. Na primjer, integrišući lokalno dev okolinu sa produkciom u AVS.
  • Cloud ADVANCED

Implementiranje DevOps principa u upravljanju infrastrukturom pomoću ansible i pythona. Na primjer, mogli bismo da obezbijedimo automatizaciju primjene VM / kontejnera i da garantujemo unaprijed instalirane pakete u svakom okruženju. Ove vrste automatskih operacija već se nude u AVS i Azure-z preko njihovih API-ja, ali većina kompanija nema ni vremena ni ekspertize za isporučivanje kvalitetnih skriptova.
  • Cloud INSIDE

Osim navedenih servisa za Cloud usluge u mogućnosti smo da ponudimo i održavanje servera na Cloud platformi poput standardnih Linux i Windows operativnih sistema za razne primjene u produkcionom okruženju. Ova usluga upotpunjuje kompletnu uslugu da krajnji korisnik dobije adekvatnu i kompletnu uslugu za svoje Vitrualno IT okruženje.

Info Puls - 2018 Sva prava zadržana. Svako neovlašteno kopiranje sardžaja, strogo zabranjeno.

Kontakt

Mail: contact@infopuls.net

Mob: +387644545454