Zainteresovani za naše usluge, kontaktirajte nas:

InfoPuls - Modern Software Apps

Održavanje i podrška

  • InfoPuls - Modern Software Apps
  • Održavanje Cloud servisa

  • Održavanje Digitalne Prezentacije

  • Održavanje Softvera

  • Održavanje Cloud servisa

Održavanje Cloud servisa koje InfoPuls nudi svojim korisnicima ima brojne prednosti u odnosu na ponudu na tržištu. Osim velikog znanja i stručnosti osoblja, iskustva na izgradnji i održavanju sopstvene infrastrukture, garant su kvaliteta i vrhunskog nivoa usluga, koji nas čine jedinstvenima. Održavanje Cloud servisa podrazumijeva intervenciju u slučaju pada sistema i kvarova, redovno i vanredno administriranje sistema, rješavanje problema, nadogradnju servisa i upoznavanje korisnika sa novinama. Ako vam je potrebno održavanje u cjelosti ili kao dopuna vašem IT osoblju, znajte da vam InfoPuls team stručnjaka stoji na usluzi.
  • Održavanje Digitalne Prezentacije

Digtalna prezentacija koje se ne ažurira gubi na važnosti i najgore od svega, prestaje da donosi rezultate -nema konverzije. InfoPuls vam nudi uslugu kompletnog održavanja vaših prezentacija (web stranica i naloga na socijalnim mrežama). Uz redovne obaveze koje kompanije imaju razumijemo da je teško naći vremena i dovoljno energije za taj važan posao. Bez obzira na da li se radi o sitnim ili većim promjenama, posao ažuriranja odradićemo u najkraćem roku. Zahvaljujući redovnom ažuriranju vaša prezentacija će biti bolje pozicionirana na pretraživačima što ima za direktni posljedicu veću posjećenost i konverziju.
  • Održavanje Softvera

Brinemo se da softver koji smo izradili uvijek bude ažuriran. InfoPuls team garantuje da vaš softver neće prestati funkcionisati zbog stare ili nesigurne tehnologije. Ukoliko slučajno i dođe do poblema reagujemo odmah i otklanjamo eventualne smetnje kako bi svojim klijentima bili dostupni 24 sata. Isto tako smo dostupni i za povremeno nadograđivanje softvera koje po običaju nastaje po zahtjevu korisnika. Napominjemo da vi možete poslovati i bez održavanja (unapređenja) softvera ali znajte da tako gubite prednosti nad konkurencijom koja takva unaprijeđenja redovno dobija.

Info Puls - 2018 Sva prava zadržana. Svako neovlašteno kopiranje sardžaja, strogo zabranjeno.

Kontakt

Mail: contact@infopuls.net

Mob: +387644545454