Zainteresovani za naše usluge, kontaktirajte nas:

InfoPuls - Modern Software Apps

Softverski razvoj

  • InfoPuls - Modern Software Apps
  • Web razvoj

  • Mobilni Razvoj

  • Rješenja prema zahtevima korisnika

  • Softverski razvoj

Softversko okruženje koje se danas koristi u kompanijama je u većini slučajeva ključna odrednica organizacijske efikasnosti.
Za uspješnu i brzu realizaciju takvih projekata potreban vam je partner koji posjeduje tehnička znanja neophodna za razvoj softvera kao i vrhunsku stručnost i iskustvo u vođenju projekata.

Naš razvojni ciklus se sastoji iz sljedećih koraka:
• Inicijalizacija i pokretanje projekta
• Detaljna analiza korisničkih zahtjeva
• Izrada funkcionalne specifikacije i odgovarajućih dijagrama
• Procjena resursa i vremena potrebnog za implementaciju projekta
• Izrada arhitekture sistema i izbor najoptimalnije tehnologije
• Dizajn korisničkog interfejsa i koodinacija sa korisnikom
• Planiranje projekta
• Formiranje razvojnog tima sa tačno predefinisanim ulogama
• Uspostavljanje sistema praćenja realizacije projekta (Project Tracking & Management)
• Razvojni ciklus kroz potreban broj iteracija (SPRINT-ova)
• Osiguranje kvaliteta (QA) i testiranje
• Instalacija završenih release-ova (Deployment & Release Management)
• Izrada dokumentacije
• Održavanje sistema

Ovakav pristup garantuje vrhunski kvalitet i softverski proizvod koji se dalje može prilagodljivo nadograđivati i na lak način održavati tokom vremena eksploatacije.
Mi smo zaduženi za svaki korak u razvoja softvera i brinemo o svakoj fazi na način da se svaki proces završi na kvalitetan način. Korisnik po potrebi može sam odrediti ulogu posmatrača i kontrolora, do interaktivnog učešća u pojedinim fazama razvoja.

InfoPuls team nudi usluge razvoja različitih vrsta softvera od kojih posebno izdvajamo:
1. Web development
2. Mobile development
3. Custom Development
  • Web razvoj

InfoPuls tim programera pomaže vam u ostvarivanju poslovnih ciljeva kroz agilni razvoj softvera. Naši developeri postaju vaši partneri. Oni udišu vašu viziju, sažive se sa vašim proizvodom  i usredsređuju se na ostvarivanje vaših poslovnih ciljeva. Razvojne procese izgrađujemo na osnovu tri stuba: transparentnost, inspekcija i adaptacija - zato redovno dobijate izvještaje o napretku vašeg softvera.
  • Mobilni Razvoj

Kreiramo prilagođene mobilne aplikacije prema vašim jedinstvenim potrebama i zahtjevima. Bez obzira da li ste startup ili razvijena kompanija - možemo vam pomoći da proširite svoje web ili aplikacije bazirane na mobilnoj platformi. Naš posvećen tim dizajnera i stručnjaka će raditi sa vašim timom kako bi se osiguralo da su aplikacije dizajnirane da budu intuitivne i privlačne oku.
  • Rješenja prema zahtevima korisnika

Stručni web developeri odgovaraju vašim poslovnim potrebama sa ključnim softverskim funkcijama ugrađenim u prilagođene platforme koje pružaju konzistentna i efikasna iskustva vašim krajnjim korisnicima. Rješenja prema zahtevima korisnika (Custom Development) izrađuju se prema zahtjevima korisnika i posebnostima poslovnih procesa koje podržavaju.

Info Puls - 2018 Sva prava zadržana. Svako neovlašteno kopiranje sardžaja, strogo zabranjeno.

Kontakt

Mail: contact@infopuls.net

Mob: +387644545454