Zainteresovani za naše usluge, kontaktirajte nas:

InfoPuls - Modern Software Apps

Sve veći značaj copywriting-a i originalnog sadržaja na web stranicama

Jedna od najbitnijih stvari prilikom pisanja sadžaja na Internetu je imati na umu vaše potencijalne klijente i ono što bi ih moglo interesovati. Ljudi u današnjem brzom svijetu ne vole da se zamajavaju i  zato morate biti jasni oko onoga šta želite da im prenesete. To ne znači da treba da budete dosadni – baš suprotno – treba da sagledate stvari iz novog ugla i predstavite vaš proizvod ili usluge u najboljem mogućem svijetlu. Originalnost je izuzetno bitna, jer u slučaju da ona izostane, ne samo da nećete biti zanimljivi publici, već vas ni veliki pretraživači (od kojih vam zavisi sudbina na internetu) neće favorizovati. Jednostavnost je ključ. Ne treba da napadnete vašu publiku sa puno tehnikalija ili riječi za koje će im biti potreban riječnik. Ljudi vole da razumiju stvari odmah.

Upravo to vam obezbjeđuje “copywriting”. Ovaj pojam se najviše upotrebljava baš u ovom obliku zato što u srpskom jeziku ne postoji adekvatan prevod. Copywriting (ili kreativno/autorsko pisanje tekstova) je veliki dio svakog poslovanja. Iako se može činiti kao nešto sekundarno, način na koji govorite, pišete i predstavljate svoj proizvod ili uslugu može unaprijediti ili upropastiti vaše poslovanje. Ako bi birali jednu veštinu koja bi vaš biznis mogla da učini uspješnijim, to bi bio copywriting – umjetnost pisanja riječi koje pokreću čitaoca da preduzme određenu radnju koju vi želite da preduzme!

Najjednostavnije rečeno copywriting je kreativno pisanje, tj. pisana komunikacija sa ljudima koji su vam potencijalni kupci i/ili sa kojima želite poslovno da sarađujete.Najčešće se koristi kod svih vrsta reklamiranja, u oglasima, katalozima, banerima, mejlovima, web prezentacijama i u svakom tekstu koji postavljate na Internetu sa ciljem izgradnje brenda, prodaje proizvoda, nalaženja klijenata… 

Vaš posao na Internetu među hiljadama istog tipa treba da se izdvaja i tu na scenu stupa najmodernija tehnika Internet marketinga – copywriting.

Vještinom copywritinga stavljate do znanja da imate sve što kupcu treba i to na način koji će ga zainteresovati i zadržati. Copywriting-om kreirate takav sadržaj koji: 
  • informiše i ističe suštinu onoga što radite 
  • zanimljiv je i pozitivan 
  • razumljiv je i jednostavan
Kao takav, sadržaj treba da dopre do ljudi kojima se obraćate i sa njima uspostavi emotivnu vezu i pruži dokaz da je to što nudite njima zaista potrebno.
Korištenjem copywriting-a sigurni ste da se dobro izražavate i odlično poznajete pravopis, da ste originalni i dobro poznajete psihologiju i motivaciju kupaca (vaše ciljne grupe).
Sve ove osobine kroz copywriting mogu poboljšati Vaše poslovanje i da postanete zanimljivi Vašoj ciljnoj grupi i pretraživačima ili može da se desi suprotno – da Vaša vrijednost padne u očima kupaca umesto da se poveća.

Shodno tome ono što je u poslu Internet marketinga vrijedan alat i mjesto gde copywriting posebno dolazi do izražaja jeste vaša prodajna stranica (web stranica) i reklamna kampanja na pretraživačkoj mreži, mreži oglašavača i socijalnim mrežama.Na prodajnoj stranici te mreži oglašavača i socijalnim mrežama prikazujete vaš proizvod, njegovu vrijednost u pravom svjetlu, kako bi ljudi shvatili koja je prednost njegovog korišćenja i šta oni imaju od toga.Copywriting pokazuje posjetiocima kako bi njihov život bio potpuniji, bolji, lakši, produktivniji, profitabilniji, srećniji… ako dobiju BAŠ ono što Vi prodajete.


Zato je od neprocjenjivog značaja da proizvod predstavite kao jedinstven jer će se tako razlikovati od konkurencije i u tom slučaju će Vaša prodajna stranica te objavljivanje na socijalnim mrežama i oglašavačima biti alat za najbrže konvertovanje Vaših posjetilaca u kupce.


Ne dozvolite da vaš posjetioc nagađa šta želite da im kažete - u savremenom dobu prosječni posjetioci web prezentacija ne vole da se zamajavaju i zato  morate biti jasni oko onoga šta želite da im prenesete.

A to vam upravo mi nudimo. Uz angažovanje naših copywriter-a dobijate kvalitetne, podrobne, potpune ali u isto vrijeme i jednostavne, razumljive i originalne informacije o Vašim proizvodima i uslugama. Na taj način uspostavljamo jasnu i profesionalnu komunikaciju sa posjetilocim sajta – potencijalnim kupcima što za rezultat ima uspješno konvertovanje (pretvaranje) posjetioca vaše web prezentacije u vašeg kupca!

Zbog svega navedenog kontaktirajte nas jer vam garantujemo da služeći se principima “copywriting-a” možemo vaš sajt učiniti efikasnim sredstvom u privlačenju potencijalnih klijenata na Internetu.


Info Puls - 2018 Sva prava zadržana. Svako neovlašteno kopiranje sardžaja, strogo zabranjeno.

Kontakt

Mail: contact@infopuls.net

Mob: +387644545454